Termeni şi condiţii

Actualizat: februarie 2022

  1. TERMENI ȘI DEFINIȚII

Revista Golan este denumirea comercială a Asociației Culturale Golan, cu sediul social în Str. Ștefan cel Mare, Nr. 23, loc. Sânmartin, județ Bihor, înregistrată în baza deciziei 1498302/14.12.2021, emisă de Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice – Cluj-Napoca, și având cod de înregistrare fiscală 45349290, în calitate de Vânzător.

Cumpărătorul/Clientul este acea persoană fizică sau juridică înregistrată pe site-ul revistagolan.com care și-a dat acordul cu privire la toate clauzele specifice site-ului (inclusiv prezenta secțiune, Termeni și Condiții) creându-și astfel un cont pe site-ul revistagolan.com, iar prin intermediul acestui site efectuează o comandă manifestându-și intenția de a achiziționa bunuri și/sau servicii specifice comercializate de Asociația Culturală Golan.

Prezentul Contract este un acord de voință intervenit între Vânzător și Cumpărător cu privire la Produsele Asociației Culturale Golan, comandate de către acesta din urmă cu respectarea și aplicarea Termenilor și Condițiilor Revistei Golan.

Contul este format dintr-o adresă de e-mail și o parolă aferentă acestuia care permite Cumpărătorului să transmită comenzi și care conține informații despre Cumpărător și istoricul acestuia pe site-ul revistagolan.com. Orice Vizitator își poate crea un cont cu respectarea condițiilor de utilizare a prezentului site, respectiv Termeni și Condiții.

Comanda este o ofertă de cumpărare prin apăsarea butonului Adaugă în Coș din Site, prin care Cumpărătorul face o oferta de cumpărare cu privire la Produsele selectate cu respectarea Termenilor și Condițiilor și a prețurilor de vânzare a Produselor în vigoare la data efectuării comenzii de către Cumpărător, oferta de cumpărare/comandă care necesită acceptarea expresă din partea Revistei Golan.

Produsele sunt acele bunuri și/sau servicii ale Revistei Golan pe care Cumpărătorul le achiziționează de la Revista Golan de pe site-ul revistagolan.com.

Promoția sau Campania este acea acțiune specifică a Revistei Golan de a expune în scop comercial, un număr/stoc limitat și predefinit de Produse, pentru o perioadă limitată de timp și în anumite condiții specifice stabilite de către Revista Golan.

Site-ul se referă la pagină de internet/domeniul revistagolan.com și întreg conținutul și/sau subdomeniile acestuia.

Utilizatorul este un Vizitator al dor.ro care se înregistrează / își creează un Cont pe acest site.

Vizitator este o persoană care accesează Site-ul.

  1. CONTRACT

Prezentul document, Termeni și condiții ale Asociației Culturale Golan cu privire la comerțul electronic și vânzarea la distanță (denumit în continuare Termeni și Condiții), ține loc de contract de vânzare bunuri și/sau prestare servicii (denumite colectiv Produse) și reglementează din punct de vedere juridic raportul dintre Asociația Culturală Golan în calitate de Vânzător (denumit în continuare inclusiv Revista Golan) și Cumpărătorul (amândoi denumiți colectiv în cele ce urmează Părțile și individual Partea). Acest Contract este încheiat la distanță, fără prezența fizică simultană a celor două părți.

Momentul încheierii Contractului între Revista Golan și Cumpărător este acela al acceptării exprese de Comenzi de către Revista Golan prin trimiterea Cumpărătorului prin e-mail sau SMS a unei notificări de expediere a Comenzii. Revista Golan nu este obligată să accepte Comanda Clientului în anumite cazuri enumerate mai jos cu titlu de exemplificare, însă nelimitativ: lipsa Produsului din stoc, datele furnizate de către Cumpărător sunt nereale, incomplete sau incorecte, Revista Golan are îndoieli cu privire la veridicitatea și/sau seriozitatea Comenzii.

Notificarea de informare primită de către Cumpărător de la Revista Golan ulterior plasării unei Comenzi pe Site are rol strict de informare și nu reprezintă o acceptare a comenzii de către Revista Golan. Notificarea de informare se face în mod automat prin e-mail.

Pentru îndeplinirea și executarea Contractului, prin înregistrarea și plasarea unei comenzi pe Site, Cumpărătorul își dă acordul cu privire la formele de comunicare și contactare a acestuia de către Revista Golan prin e-mail și/sau telefonic.

În situații justificate, Revista Golan are dreptul de a modifica unilateral cantitatea de Produse din comanda plasată de Cumpărător cu informarea și acceptul prealabil al acestuia. În cazul în care Cumpărătorul nu este de acord cu respectiva modificare, Comanda se consideră anulată de drept, Cumpărătorul declarând și înțelegând că nu are dreptul de a emite niciun fel pretenții de nicio natură față de Revista Golan.

Pentru comenzile plasate pe Site și solicitate de către Cumpărător, Revista Golan are dreptul de a cesiona și/sau subcontracta o terță parte pentru serviciile solicitate în vederea onorării comenzii, cu condiția informării Cumpărătorului însă fără a fi necesar acordul acestuia din urmă. În această situație, Revista Golan rămâne în continuare responsabil față de Cumpărător pentru toate obligațiile contractuale.

Transferul dreptului de proprietate și a riscului de pierdere sau de deteriorare asupra Produselor comandate se transferă către Cumpărător în momentul în care acesta sau o persoană terță desemnată de acesta, alta decât curierul, intră în posesia fizică a Produselor, după efectuarea plății de către Cumpărător.

Termenii și Condițiile se aplică tuturor și oricăror Comenzi, vânzări și/sau livrări de Produse prezentate pe Site și vândute de către Revista Golan Cumpărătorului, în versiunea valabilă la data efectuării Comenzii.

Prin efectuarea Comenzii Cumpărătorul acceptă complet și necondiționat Termenii și Condițiile publicate pe Site.

Dispozițiile cuprinse în Termeni și Condiții pot fi modificate unilateral oricând de către Revista Golan, aceste dispoziții fiind opozabile Utilizatorilor și/sau Cumpărătorilor de la data afișării lor la adresa https://www.revistagolan.com/termeni-si-conditii/ unde pot fi consultate în varianta lor actualizată.

  1. ACCESUL LA SITE ȘI VÂNZAREA ONLINE

Ca regulă generală, accesul în vederea efectuării unei comenzi pe Site pentru a achiziționa Produse ale Revistei Golan este permis oricărui Cumpărător.

Cu titlu de excepție și pentru motive justificate, Revista Golan își rezervă dreptul de a restricționa accesul unui Cumpărător în vederea plasării de Comenzi pe Site în cazul în care Revista Golan consideră că acțiunile Cumpărătorului ar aduce încălcări legii, moralei sau bunei credințe și/sau prin activitatea și conduita acestuia pe Site ar putea prejudicia în vreun fel Revista Golan. În cazul unei asemenea situații, Revista Golan va informa la solicitarea Cumpărătorului motivele de fapt ce au condus la restricționarea accesului acestuia.

Comunicările dintre cele două părți se pot face atât online (email, chat), cât și telefonic sau SMS, Revista Golan având dreptul și acordul Cumpărătorului de a gestiona aceste informații în contextul acestor termeni și condiții contractuale.

În vederea protejării Site-ului și informațiilor de pe Site, în cazul unui trafic mărit de internet din partea unei rețele de internet, Revista Golan își rezervă dreptul de a solicita Cumpărătorilor introducerea de coduri de validare captcha.

În cazul în care Cumpărătorul achită Produsele comandate prin plăți online, Revista Golan nu este și nu poate fi făcută responsabilă pentru niciun alt cost suplimentar suportat de către Cumpărător, cum ar fi fără a se limita la comisioanele procesatorilor de plăți, comisioanele de conversie valutară aplicate de banca emitentă a cardului Cumpărătorului, pentru situațiile în care moneda de emitere a acestuia nu este RON.

Toate informațiile utilizate pentru descrierea Produselor pe Site sunt folosite cu titlu de prezentare și nu reprezintă o obligație contractuală din partea Revistei Golan. Cu titlu exemplificativ și nelimitativ, informațiile utilizate pentru descrierea Produselor pot include – fără a se limita la – text, imagini, fișiere audio sau video etc.

Revista Golan are dreptul și acordul Cumpărătorului ca, după achiziționarea unui Produs, să transmită acestuia din urmă, pe adresa de email indicată la înregistrare, o solicitare de evaluare a Produsului comandat. Evaluarea făcută de Cumpărător se va face în baza experienței personale a acestuia cu privire la faptul dacă produsul sau serviciul comandat respectă sau nu specificațiile cantitative și calitative.

  1. NEWSLETTERE ȘI PUBLICITATE

Newsletterul este un mijloc de informare prin e-mail și/sau prin SMS cu privire la Produsele și evenimentele Revistei Golan, precum și asupra promoțiilor și campaniilor desfășurate de Revista Golan într-o anumită perioadă. Newsletterele au caracter periodic și nu creează niciun fel de obligații pentru niciuna din părți cu privire la informațiile conținute în acestea.

Newsletterele Revistei Golan sunt transmise atât în mod direct de către Revista Golan, cât și prin intermediul unor servicii specializate de transmitere comunicări, cu respectarea și asigurarea securității și confidențialității informațiilor.

Orice Vizitator care se înregistrează pe Site și își deschide un Cont are posibilitatea de a-și exprima acordul pentru recepționarea Newsletterelor Revistei Golan. Opțiunea cu privire la acordul dat Revistei Golan pentru recepționarea de Newslettere poate fi modificat în orice moment prin accesarea link-ului de dezabonare din cuprinsul Newsletterelor, prin modificarea setărilor din Cont sau prin contactarea directă a Revistei Golan.

Renunțarea la a primi Newsletterele Revistei Golan nu poate fi considerată sub nicio formă ca fiind o renunțare la acceptul dat pentru respectarea și însușirea condițiilor de utilizare a Site-ului – Termeni și Condiții.

Prin înregistrarea unui Cont și astfel transmiterea de informații, date și/sau materiale prin intermediul acestuia, Utilizatorii și Cumpărătorii sunt de acord și oferă Revistei Golan acces la acestea, Revista Golan având drept deplin de a utiliza, afișa, modifica, reproduce și/sau transmite ori distribui aceste informații, date și/sau materiale pentru îndeplinirea obligațiilor sale contractuale și legale.

  1. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ AL REVISTEI GOLAN

Revista Golan are drept de proprietate exclusiv, având rezervate toate drepturile obținute în acest sens atât în mod direct, cât și indirect, asupra întregului conținut al Site-ului, respectiv cu titlu exemplificativ, dar nelimitativ: a. toate informațiile de pe Site și din emailuri care pot fi vizualizate, vizitate sau în orice alt mod accesate; b. mărcile și logo-urile Revistei Golan și ale Golan Radio; c. informații și descrieri referitoare la Produsele prezentate și/sau la prețurile sau strategiile de marketing, comunicare și vânzare; c. orice altă informație incluzând fără a se limita la logo-uri, text, imagini, fișiere audio și video, simboluri comerciale.

Atât Cumpărătorilor, cât și Utilizatorilor și/sau Vizitatorilor Siteului le este în mod expres interzisă copierea, utilizarea, modificarea și/sau alterarea, publicarea și/sau distribuirea, transferul către oricare alte terțe părți, a oricărui conținut (parțial sau total) astfel cum a fost descris mai sus, al Site-ului și conținutului acestuia, fără acordul scris, expres și prealabil al Revistei Golan.

În nicio situație, conținutul transmis parțial sau total către Cumpărător, Utilizator și/sau Vizitator, prin orice mijloc de comunicare și/sau dobândit de aceștia prin accesare, vizualizare și/sau vizitare nu constituie drepturi în favoarea acestuia și nu dau naștere niciunui fel de obligație contractuală din partea Revistei Golan, dispozițiilor enunțate anterior aplicându-se corespunzător.

  1. RĂSPUNDERE

Produsele afișate pe Site sunt prezentate cu titlu de exemplu, sens în care anumite caracteristici ale acestora pot fi diferite față de imaginile și descrierile prezentate (culoare, caracteristici, dimensiuni, etc). Revista Golan este permanent preocupată de prezentarea cât mai în detaliu și cât mai corectă a Produselor pentru a respecta cât mai fidel descrierile prezentate. Cu toate acestea, Revista Golan nu garantează că descrierea Produselor și conținutul Siteului sunt lipsite de erori și/sau sunt complete, în stoc și permanent actualizate.

Revista Golan își rezervă dreptul de a nu onora Comenzile dacă Produsele nu mai sunt disponibile. În situația puțin probabilă în care un Produs livrat nu corespunde descrierii sau este livrat în mod greșit, Cumpărătorul poate returna Produsele în condițiile prevăzute în Termeni și Condiții.

Informațiile referitoare la Produsele prezentate pe Site sunt afișate sub rezerva unor posibile greșeli de tipar și/sau erori tehnice. Astfel, imaginile, descrierile, cantitățile și/sau prețurile unor Produse pot să conțină erori și/sau neconcordanțe.

Revista Golan nu răspunde pentru niciun fel de daună pe care Cumpărătorul sau oricare altă parte o poate suferi ca urmare a îndeplinirii oricărei obligații de către Revista Golan conform Comenzilor și nici pentru daune care ar putea rezulta din utilizarea Produselor după livrare.

Revista Golan nu răspunde de conținutul, calitatea sau natura altor site-uri la care se ajunge prin legături din conținut, indiferent de natura acestor legături. Pentru respectivele site-uri, răspunderea o poartă integral proprietarii acestora.

Prin crearea și utilizarea Contului Utilizatorul și/sau Cumpărătorul: a. își asumă răspunderea pentru menținerea confidențialității datelor sale de Cont (username și parolă) și este pe deplin responsabil de activitatea desfășurată prin intermediul Contului său; b. acceptă în mod deplin, expres și fără echivoc toate dispozițiile Termenilor și Condițiilor în versiunea actualizată, existentă la dată creării Contului și/sau la data plasării Comenzii – care este afișată pe Site la adresa www.revistagolan.com/termeni-și-condiții/

Acceptarea Termenilor și Condițiilor de către Utilizator și/sau Cumpărător se confirmă prin: a. bifarea căsuței din Site la înregistrare și/sau utilizare; b. prin trimiterea unei Comenzi; c. prin efectuarea unei plăti către Revista Golan de către Cumpărător.

Utilizarea Site-ului ulterior creării Contului, echivalează cu acceptarea versiunilor actualizate Termenilor și Condițiilor și implicit a tuturor modificărilor intervenite asupra acestora.

Dispozițiile cuprinse în Termeni și Condiții pot fi modificate oricând de către Revista Golan, fără notificarea ori informarea expresă a Utilizatorilor și/sau Cumpărătorilor, aceste dispoziții fiind opozabile Utilizatorilor și/sau Cumpărătorilor de la data afișării lor în Termeni și Condiții.

  1. FORȚĂ MAJORĂ

Orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, care face imposibilă, total sau parțial, executarea oricăreia dintre obligațiile oricărei Părți ce derivă din prezentul Contract va fi considerat forță majoră și va exonera de responsabilitate Partea care o invocă.

Dacă în termen de 15 zile de la data producerii evenimentului de forță majoră acesta nu încetează, oricare din părți va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a Contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte daune-interese.

  1. DISPOZIȚII FINALE

Reclamațiile cu privire la executarea acestui Contract, notificările, precum și corespondența dintre părți se vor face în scris, în limba română, (prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și conținut declarat, prin e-mail cu confirmarea conținutului acestuia de către cealaltă parte etc.), la adresele indicate de părți conform Contractului.

Prezentul Contract este supus legii române. Litigiile cu privire la interpretarea, încheierea, modificarea, executarea sau încetarea Contractului se vor soluționa pe cale amiabilă. În situația în care părțile nu vor ajunge la un acord în termen de 30 de zile de la data apariției litigiului, acestea se vor adresa instanțelor de judecată românești competente din Județul Bihor.

Părțile convin asupra faptului că, în cazul în care oricare din prevederile prezentului Contract este declarată nulă, ilegală, nevalabilă sau inaplicabilă, în conformitate cu legea română, celelalte prevederi ale Contractului nu vor fi afectate sau prejudiciate de către acestea. Părțile convin să depună toate eforturile că orice clauză declarată nulă, ilegală sau inaplicabilă să fie modificată pentru a deveni valabilă, legală sau aplicabilă, păstrând cât mai bine scopului economic al Contractului.

Prezentul document poate fi descărcat de aici.