COMANDĂ, LIVRARE ȘI RETUR

Toate prețurile afișate pe Site sunt exprimate în Lei și includ T.V.A. conform dispozițiilor legale aplicabile în materie (5% pentru publicaţii şi 19% pentru celelalte produse şi servicii).

Prețurile nu includ costurile de livrare, în afara cazului în care se specifică altfel pe site. Prețul de achiziție tipărit pe factură fiscală va fi același cu cel stabilit în momentul confirmării comenzii ca fiind fermă.

Orice Cumpărător poate efectua comenzi pe Site, prin adăugarea Produselor selectate în coșul de cumpărături și transmiterea acestei comenzi spre procesare. Odată adăugat în coșul de cumpărături, un Produs este disponibil pentru achiziție în măsura în care există stoc disponibil pentru aceasta. Adăugarea unui Produs în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu atrage după sine înregistrarea Comenzi și astfel nici rezervarea Produsului respectiv.

Înainte de finalizarea și trimiterea Comenzii, Cumpărătorul se obligă să citească Termenii și Condițiile, confirmând cunoașterea și acceptarea acestora prin bifarea căsuței „Am citit și sunt de acord cu Termenii și Condițiile Revistei Golan”. Odată cu finalizarea și trimiterea Comenzii, Cumpărătorul confirmă că a luat la cunoștință și acceptă necondiționat: caracteristicile, cantitățile, prețurile, Termenii și Condițiile, Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal și Politica de utilizare cookie-urilor.

La primirea Comenzii, Revista Golan poate accepta sau refuza Comanda Cumpărătorului cu mențiunea că, în caz de refuz, va încerca, fără a se obliga, să informeze Cumpărătorul cu privire la motivele neacceptării Comenzii.

Revista Golan își rezervă dreptul de a anula Comenzile pentru Produsele afișate pe Site ca urmare a unor erori tehnice, precum și a celor care din cauza unor erori tehnice prezintă prețuri derizorii/evident eronate.

Cumpărătorul este unicul răspunzător de corectitudinea, realitatea și legalitatea datelor completate în Contul său, aceste date fiind în mod automat cuprinse în facturile emise pentru Produsele achiziționate de acesta. Completarea Contului de către Cumpărător cu date eronate sau incomplete, față de prevederile legii și ale Termenilor și Condițiilor, precum și consecințele acestor fapte cad în sarcina exclusivă a Cumpărătorului.

Modalitățile de livrare a comenzilor Revistei Golan sunt următoarele: Livrare prin curier pentru adresele de livrare de pe teritoriul României sau prin Poștă Română pentru adresele de livrare din exteriorul României.

Costul livrării se calculează automat pentru fiecare comandă în parte și este afișat înainte de finalizarea comenzii. Costul livrării variază în funcție de modalitatea de livrare și destinația aleasă.

Programul de livrări este între orele 09:00 – 16:00 în toate zilele lucrătoare.

Pentru toate produsele aflate în stoc, termenul maxim de livrare este de 30 de zile de la data confirmării comenzii.

Obiecțiunile referitoare la eventualele nereguli și/sau lipsuri cu privire la integritatea și/sau conținutul unor colete se vor face în momentul livrării, pe AWB sau prin întocmirea un proces verbal de constatare ori prin refuzul primirii coletului. Orice reclamații ulterioare cu privire la aceste aspecte nu vor putea fi luate în considerare. Recepția produselor fără obiecțiuni conform celor de mai sus reprezintă acceptul clientului că produsele au ajuns în stare bună, iar confirmarea o reprezintă semnătura de pe documentele aferente transportului/ridicării. În toate cazurile, pentru orice fel de probleme, nelămuriri sau feedback, ne puteți scrie pe adresa shop@revistagolan.com.

Prin crearea Contului și/sau prin finalizarea și trimiterea Comenzii, Cumpărătorul/Utilizatorul își exprimă acordul și consimte că: a. toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt reale, adevărate, corecte și complete la data plasării Comenzii; b. Revista Golan poate contacta Cumpărătorul/Utilizatorul, în orice situație în care este necesară contactarea acestuia, prin orice mijloc aflat la dispoziția Revistei Golan în condițiile acestor Termeni și condiții și a relațiilor contractuale incidente; c. să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare. d. Va primi facturile în format electronic la adresa de e-mail indicată în Contul său.

Prețul unitar și total, modalitatea de plată precum și termenul de plată sunt specificate pentru fiecare Comandă în parte în procesul de transmitere a acesteia. Modalitatea de plată acceptată pe revistagolan.com este prin intermediul cardurilor bancare, prin platforma Netopia Mobil Pay. Securitatea şi validitatea autentificării cardurilor va fi confirmată de procesatorul de plăţi electronice.

Facturile emise de Revista Golan se vor completa cu datele înscrise de Cumpărător în Contul său și vor conține Produsele achiziționate conform Coșului de cumpărături. Facturile vor fi transmise de Revista Golan Cumpărătorului în format electronic, pe adresa de e-mail menționată de Cumpărător în Contul său.

Utilizatorul și Cumpărătorul au obligația permanentă de a menține datele de cont, respectiv de facturare, actualizate, corecte și reale pentru fiecare Comandă făcută pe Site.

Plasarea de Comenzi telefonice se realizează pe propria răspundere a Cumpărătorului. Revista Golan nu răspunde pentru eventualele erori de înțelegere cu privire la produsele comandate, adresa de livrare și/sau datele de facturare.

Conform dispozițiilor OUG nr.34/2014, Cumpărătorul are dreptul să returneze un bun sau să renunțe la un serviciu (drept de retragere din Contract), în termen de 14 zile calendaristice, fără prezentarea unui motiv și fără a suporta alte costuri cu excepția celor de livrare. Termenul de 14 zile se calculează pentru bunuri începând cu ziua în care Cumpărătorul intră în posesia fizică a bunului comandat sau după semnarea de primire a documentului de transport.

Exercitarea dreptului de retragere din Contract de către Cumpărător se face prin completarea online a formularului de retur și a returnării bunurilor și a eventualelor cadouri oferite în urma unei promoții sau campanii care au însoțit bunul respectiv. Costurile directe legate de returnarea Produselor se suportă de către Cumpărător conform dispozițiilor OUG nr.34/2014. Potrivit dispozițiilor aceleiași Ordonanțe, în situația în care Cumpărătorul returnează Produsul într-o stare ce diminuează valoarea acestuia, Revista Golan are dreptul să aprecieze asupra acestei diminuării și să scadă proporțional cu aceasta suma returnată Cumpărătorului.

Revista Golan va rambursa Cumpărătorului suma achitată de acesta din urmă în termen de maxim 14 zile de la data informării Revistei Golan de către Cumpărător asupra deciziei sale de retragere din Contract. Suma va fi returnată Cumpărătorului, prin restituire, în contul bancar din care a fost efectuată plata.

Rambursarea sumei către Cumpărător că urmare a exercitării de către acesta a dreptului de retragere din Contract poate fi amânată până la confirmarea primirii bunurilor vândute sau până la primirea unei dovezi conform căreia acestea au fost expediate către Revista Golan.

În situația puțin probabilă în care un Produs comandat de către Cumpărător nu poate fi livrat de către Revista Golan, acesta din urmă: a. va informa Cumpărătorul asupra acestei situații și va returna Cumpărătorului contravaloarea Produsului, prin restituire, în contul bancar din care a fost efectuată plata, în termen de maxim 5 zile de la data la care Revista Golan a luat la cunoștință acest fapt sau de la data la care Cumpărătorul și-a exprimat în mod expres intenția de reziliere a Contractului.

Conform dispozițiilor OUG nr.34/2014, sunt exceptate de la dreptul de retragere din Contract următoarele:

  1. contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al Cumpărătorului și după ce acesta a confirmat că a luat cunoștință de faptul că își va pierde dreptul la retragere după executarea completă a Contractului de către Revista Golan;
  2. furnizarea de Produse sau servicii al căror preț depinde de fluctuațiile de pe piață financiară pe care Revista Golan nu le poate controla și care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere;
  3. furnizarea de Produse confecționate după specificațiile prezentate de Cumpărător sau personalizate în mod clar;
  4. furnizarea de Produse care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;
  5. furnizarea de Produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau din motive de igienă și care au fost desigilate de Cumpărător;
  6. furnizarea de produse care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente;
  7. precum și în alte cazuri prevăzute de lege

GARANȚII

Bunurile comercializate de către Revista Golan beneficiază de condiții de garanție în conformitate cu legislația națională în vigoare și politicile comerciale ale producătorilor. Bunurile comercializate de către Revista Golan sunt originale și/sau provin din surse autorizate de producători, sunt noi și beneficiază de garanția legală de conformitate. În toate cazurile, Produsul va fi folosit de Cumpărător cu respectarea destinației acestuia, doar pe durata de valabilitate a Produsului și în conformitate cu instrucțiunile de utilizare.

În limitele prevăzute de Legea nr.449/2003, Revista Golan poate răspunde față de Cumpărător pentru lipsa de conformitate existența la momentul livrării Produselor. În acest caz, Cumpărătorul are dreptul de a solicita Revistei Golan în primul rând repararea Produsului sau are dreptul de a solicita înlocuirea Produsului, în ambele cazuri fără plată, cu excepția situației în care o astfel de măsură este imposibilă sau disproporționată în raport de valoarea acesteia. Nu poate fi considerată lipsa de conformitate situația în care, în momentul încheierii Contractului, Cumpărătorul a cunoscut sau putea, în mod rezonabil, să cunoască lipsa de conformitate ori dacă lipsa de conformitate se datorează culpei Cumpărătorului.

Nu fac obiectul garanției defecțiunile datorate unei utilizări incorecte, a întreținerii defectuoase, a nerespectării instrucțiunilor de utilizare și/sau a lovirii Produselor, accidentelor, fluctuațiilor tensiunii de alimentare, reparării Produselor, deteriorării în timpul transportului etc.